"Dù ra đi hay ở lại trong thân xác, chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa". (2 Cr 5, 6-10)

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ

TIN GIÁO HỘI