Tin Vatican
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TRONG THÁNG 7: CẦU CHO VIỆC CHĂM SÓC MỤC VỤ BỆNH NHÂN
 
Chiều ngày 2 tháng 7 vừa qua, Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo hoàng đã công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 7. Đó là là cầu cho việc Chăm sóc mục vụ bệnh nhân, trong đó việc cầu xin cho Bí tích Xức dầu Bệnh nhân “ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người”.
 
Đức Thánh Cha nói: “Xức dầu bệnh nhân không phải là Bí tích chỉ dành cho những người sắp chết”. “Chúng ta hãy nhớ rằng Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là một trong những ‘bí tích chữa lành’, ‘phục hồi’, và “chữa lành tinh thần”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các bí tích của Giáo hội là những món quà, những ân sủng. Đó là những cách thế Chúa Giêsu dùng để chúc lành, nâng dậy, đồng hành, an ủi chúng ta. Do đó, khi linh mục ban Bí tích Xức dầu là “mang lại an ủi cho những người bệnh và những người thân của họ”.