Tin Vatican
ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ ĐẠI LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
 
Sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ; đồng thời, ngài cũng đã làm phép dây Pallium để trao cho 42 vị Tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong những tháng qua.
 
Đồng tế trong thánh lễ, có gần 80 hồng y và giám mục, khoảng 400 linh mục. Đức Hồng y Giovanni Battista Re, 90 tuổi, cựu Tổng trưởng Bộ Giám mục, Niên trưởng Hồng y đoàn, thay thế Đức Thánh cha cử hành các nghi thức khác tại bàn thờ.
 
Hiện diện trong thánh lễ, có gần 6000 tín hữu và đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh cha đặc biệt nhắn nhủ các vị Tổng giám mục hãy là những mục tử nhiệt thành, mở rộng cửa Tin mừng.
Đức Thánh cha cũng nói về Năm Thánh 2025 là thời điểm ân phúc, để tất cả mọi người có thể bước qua ngưỡng cửa đền thánh sinh động là Chúa Giêsu, và trong Chúa, chúng ta sống kinh nghiệm tình thương của Thiên Chúa, tăng cường hy vọng và canh tân niềm vui.