Tin Vatican
ĐỨC HỒNG Y PAROLIN NÓI RẰNG ĐỐI THOẠI LÀ CÁCH THẾ DUY NHẤT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HÒA BÌNH
 
Phát biểu trong Phiên họp toàn thể cuối cùng của Hội Nghị Cấp Cao Vì Hòa Bình Ở Ucraina được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhắc lại xác tín của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng, cách thức duy nhất có thể đạt được hòa bình thực sự, ổn định và công bằng, là đối thoại giữa tất cả các bên liên quan. Tòa thánh cam kết duy trì “liên lạc thường xuyên với chính quyền Ucraina và Nga” và hỗ trợ các sáng kiến hòa giải có thể.
 
Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Parolin cho biết ngài hoan nghênh sáng kiến mà ngài nói là “đã được Ucraina chuẩn bị kỹ lưỡng, trong khi thực hiện những nỗ lực to lớn để tự bảo vệ mình khỏi sự xâm lược, cũng đã hoạt động liên tục trên mặt trận ngoại giao, mong muốn đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
Trong khi tái khẳng định sự hiện diện và ý chí của mình để hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao và nhân đạo dưới bất kỳ hình thức nào, theo tư cách quan sát viên, Tòa Thánh đã không ký Thông cáo cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh.