Tin Giáo Hội Hoa Kỳ
GIÁM MỤC HOA KỲ HOAN NGHÊNH CHÍNH QUYỀN BIDEN CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI PHỐI NGẪU KHÔNG GIẤY TỜ CÓ THỂ THÀNH CÔNG DÂN
 
Hôm thứ Ba ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Mark Seitz của Giáo phận El Paso, tiểu bang Texas, đã ca ngợi kế hoạch mới của chính quyền Biden khi đưa ra một lộ trình cho phép những người phối ngẫu không giấy tờ và con cái của các công dân Mỹ, có thể trở thành công dân.
 
Theo chính sách mới, người ngoại quốc ở Mỹ ít nhất 10 năm và kết hôn với công dân Mỹ, và con cái họ, được quyền nộp đơn xin cấp thẻ thường trú mà không cần ra khỏi Mỹ. Theo ước tính, khoảng 500,000 người nhập cư được hưởng lợi từ chính sách này.
 
Đức Cha Seitz nói: “Các nhà lập pháp Hoa Kỳ có một nghĩa vụ luân lý và yêu nước trong việc cải thiện hệ thống di trú hợp pháp, gồm cả các cơ hội đem lại việc tái hợp và gìn giữ các gia đình. Vì lợi ích của quốc gia, Quốc hội phải tìm ra một cách thức để vượt qua sự chia rẽ đảng phái và thi hành việc cải cách di trú, gồm cả một chương trình hợp thức hóa cho những người di dân ở lâu không có giấy tờ.”