Tin Giáo Hội Úc
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC SYDNEY THAN PHIỀN TỰ DO TÔN GIÁO ĐANG BỊ SUY MÒN Ở ÚC
 
Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher của Tổng Giáo phận Sydney cảnh báo về sự xói mòn ngày càng tăng của Úc đối với tự do tôn giáo trong các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và xã hội.
 
Trước hết, đối với hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng Giám Mục chỉ ra rằng, trong những năm gần đây một số tiểu bang yêu cầu các chuyên gia y tế, mặc dù không phải hành động trái lương tâm, nhưng phải giới thiệu các bệnh nhân đến các nhà cung cấp dịch vụ phá thai. Bên cạnh đó, việc cầu nguyện trong thinh lặng cách cơ sở phá thai 150 mét cũng bị hình sự hoá.
 
Cũng liên quan đến bảo vệ sự sống, ngài tố cáo việc trợ tử đã được hợp pháp hoá, và các cơ sở Công giáo chăm sóc người già ở ba tiểu bang bị yêu cầu cung cấp thuốc trợ tử cho bệnh nhân.
 
Về lĩnh vực giáo dục, trong một đất nước nơi cứ 5 học sinh thì có một theo học trường Công giáo, Đức Tổng Giám mục bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về nỗ lực lập pháp hạn chế tác động của các trường Công giáo, đặc biệt khả năng truyền giáo.