Tin Vatican: ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH ĐẠI LỄ KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA
 
Chiều Chúa nhật, ngày 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ kính Mình Thánh Chúa, tại Đền thờ thánh Gioan Laterano, cũng là Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo phận Roma.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh cha đã quảng diễn câu trích từ Tin mừng theo thánh Marco trong trình thuật Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, để suy tư về 3 chiều kích của mầu nhiệm này. Đó là Cảm Tạ, Tưởng Niệm, và Sự Hiện Diện.
 
Trước hết, chúng ta phải “tạ ơn” Thiên Chúa vì những hồng ân của Người, và theo nghĩa này, dấu hiệu bánh là quan trọng. Đó là lương thực hằng ngày, qua đó chúng ta ta mang lên bàn thờ tất cả con người và những gì chúng ta có: cuộc sống, hoạt động, những thành công và cả những thất bại.
 
Tiếp đến, “làm phép bẻ bánh” cũng có nghĩa là tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, qua đó, Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, để chúng ta trở thành những con người tự do.
 
Sau cùng, bánh Thánh Thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô luôn gần gũi và liên đới với con người, để rồi chúng ta cũng theo gương Chúa biết gần gũi với những đau khổ.