Đức Thánh Cha nói rằng đức mến giúp chúng ta tha thứ và yêu thương cả kẻ thù
 
Tiếp tục các bài giáo lý về các nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy và đức mến, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng đức mến đức mến là một món quà từ Thiên Chúa, hướng đến việc yêu mến Người trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.
 
Theo Đức Thánh Cha, với đức mến, chúng ta có thể yêu thương người nghèo, người không được yêu thương và những người không yêu thương chúng ta, cũng như sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người đã xúc phạm đến chúng ta và ngay cả chúc lành cho những người nguyền rủa chúng ta. Với ân sủng của Chúa Thánh Thần và nhờ sức mạnh tình yêu cứu chuộc của Chúa Kitô, chúng ta có thể yêu thương như Chúa dạy.
 
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa gia tăng lòng bác ái của chúng ta và ban cho chúng ta một trái tim rộng mở và quảng đại để không thờ ơ với nhu cầu của người khác, để được trở thành những người mang đức ái Kitô giáo đến với mọi người bằng lòng quảng đại và sự phục vụ khiêm tốn.